Raport cen łańcucha dostaw przemysłu fotowoltaicznego (FOB)
Cena słonecznego polikrzemu pierwotnego (USD/KG) Najwyższy punkt najniższy punkt przeciętny Zmiana wyceny
Materiały polikrystaliczne (USD/KG) 39.948  38.412  39.298  (  0.39 % )
Cena wafla słonecznego (USD/PC) Najwyższy punkt najniższy punkt przeciętny Zmiana wyceny
M10 monokrystaliczny wafel krzemowy-182mm/170μm (USD/PC) 0.992  0.987  0.989   ( 0.0 % )
G12 monokrystaliczny wafel krzemowy-210mm/170μm (USD/PC) 1.345  1.312  1.312   ( 0.0 % )
Cena ogniwa fotowoltaicznego (USD/Watt) Najwyższy punkt najniższy punkt przeciętny Zmiana wyceny
Monokomórka PERC — 166 mm / 22,9%+ (USD) 0.218  0.166  0.167   ( 0.0 % )
Monokomórka PERC — 182 mm / 22,9%+ (USD) 0.225  0.169  0.169   ( 0.0 % )
Monokomórka PERC — 210 mm / 22,9%+ (USD) 0.169  0.167  0.168  (  1.8 % )
Cena modułu jednoszklanego jednostronnego (USD/Watt) Najwyższy punkt najniższy punkt przeciętny Zmiana wyceny
Jednostronny, monochromatyczny moduł PERC 182 mm (USD) 0.340  0.250  0.268  (  0.7 % )
Jednostronny, monochromatyczny moduł PERC 210 mm (USD) 0.330  0.250  0.268  (  0.7 % )
Cena modułu dwustronnie szklanego (USD/Watt) Najwyższy punkt najniższy punkt przeciętny Zmiana wyceny
Monochromatyczny moduł PERC 182 mm (USD) 0.350  0.255  0.273  (  0.7 % )
Monochromatyczny moduł PERC 210 mm (USD) 0.340  0.255  0.273  (  0.7 % )